Özel Dershane Açma İşlemleri

ÖZEL DERSHANE AÇILIŞINDA ARANAN BELGELER (ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ m.5/2)
 • Form dilekçe (ek-1)
 • TCK’nın 53.maddesinde suçlardan mahkum olmadığına dair yazılı beyan
 • Kurucu tüzel kişi ise Ticaret Sicil Gazetesi´nde yayımlanmış sözleşme, Tüzük veya vakıf senedinin onaylı örneği
 • Kurucu temsilcinin kurumu açma, devir ve benzeri işlemleri yapmaya yetkili olduğuna dair yönetim kurulu kararı
 • Binanın kurum açılacak kat veya katları için ayrı ayrı 35*50 cm veya a3 ebadında kağıtlara çizilmiş yerleşim planının onaylı örneği
 • Bakanlıkça onaylı kurum yönetmeliğinin uygulanacağına ilişkin yazılı beyan
 • Bakanlıkça onaylı öğretim programı ve haftalık ders çizelgesi
 • Tüm personele ilişkin çalışma izin tekliflerinin yapılacağına dair yazılı beyan
 • Kurum binasının tapu fotokopisi veya kira sözleşmesinin onaylı örneği
 • İtfaiye Müdürlüğü Raporu
 • Kurum bina ve çevresinin sağlık yönünden uygun olduğuna ilişkin rapor
 • Kurum binasının sağlam ve dayanaklı olduğuna dair teknik  raporBAKANLIKÇA VE VALİLİKÇE YAPILACAK İŞLEMLER