ÖZEL MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ KURSLARIN KAPANMASI

A) Genel Kapanma Halleri

Kapanan veya kapatılan kurumlar mühür ve gerekli evraklarını il/ilçe Milli Eğitim Müdürlüğüne en geç bir ay içerisinde teslim ederler.

B) Kuruculuk Hakkının Kaybedilmesi Halinde Kapanma

Kurucu veya kurucu temsilcisinin birden fazla kurumda kurucu ya da kurucu temsilcisi olması hâlinde yukarıdaki hükümler diğer kurumlarına da uygulanır.

C) Kurum Açma İzni ile İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatının İptali ve Geçici Olarak Kapatma