Özel Öğrenci Yurtları Yerleşim ve Kontenjan Değişikliği İşlemleri

YERLEŞİM VE KONTENJAN DEĞİŞİKLİĞİ (ÖÖY Md.11)

Bina, blok, kat ilavesi veya mevcut binada değişiklik yapılmak suretiyle kapasite değişikliği; il milli eğitim müdürlüğünce yapılan inceleme sonucunda hazırlanan rapora göre valiliğin izniyle yapılır. Bina değişikliklerinde sadece değişiklikten etkilenen kısımlar incelemeye tabi tutulur.