ÖZFED ve Milli Eğitim

Ülkemiz Milli Eğitimi'nin en büyük sorunu eğitim sistemimizin içine siyasetin dahil olmasıdır. Ülkemizin eğitim politikası her siyasi partiye göre, bu partilerin inandığı değerlere göre ve hatta her eğitim bakanının eğitime bakışına göre değişmektedir. Oysaki eğitim evrenseldir ve özgürdür. Ülkesinin eğitimini her türlü siyasi görüşten ve ideolojiden uzak tutmayı başaramamış ülkeler dünyanın her yerinde uzun vadede başarısız eğitim programları oluşturmuşlardır. Eğitim iletişim araçlarının sınırsız ve özgürce her tür bilgiyi öğrenciye sunduğu global bir dünyada hiçbir partinin ve ideolojinin yönlendirmesine uzun vadede izin vermemektedir. Özel Öğretim Kurumları Federasyonu; hiçbir siyasi partiye ya da görüşe bağlı olmayan sadece üyelerinin haklarını ve Özgür Eğitim'i savunan, ülkemiz eğitimini uluslararası gelişmiş ülkelerin eğitim düzeyine ulaştırmayı hedefleyen bir sivil toplum kuruluşudur.